Aukcija počinje za:

 • 00

  Days

 • :
 • 00

  Hours

 • :
 • 00

  Minutes

 • :
 • 00

  Seconds

Općenito
Sudjelovanjem u aukciji sudionik potvrđuje da je pročitao i shvatio ova pravila. Večernji list d.o.o. ima pravo mijenjati i dopunjavati pravila. Izmjene i dopune pravila obvezuju sve sudionike aukcija danom objavljivanja na internetskoj stranici aukcije.

Svi artikli se prodaju u stanju u kojemu su prikazani na internetskoj stranici aukcije, bez posebnih jamstava, osim onih navedenih u opisu artikala. Detaljnije obavijesti o jamstvu za ispravnost prodanih stvari moguće je dobiti od prodavača.
Večernji list d.o.o. nije prodavač, komisionar, trgovinski zastupnik ili posrednik u prodaji izloženih artikala. Između Večernjeg lista d.o.o. i prodavača koji su ponudili artikle na prodaju putem aukcije sklopljen je ugovor o sudjelovanju na aukciji, ustupanju tražbine i oglašavanju. 
Na sve odnose između Večernjeg lista d.o.o., prodavača i kupca - sudionika aukcijskog nadmetanja primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima i odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

Registracija
U aukcijskom nadmetanju mogu sudjelovati fizičke osobe koje su se registrirale kao sudionici aukcijskog sustava.

Večernji list d.o.o. je ovlašten isključiti iz aukcije sudionike koji prema ocjeni Večernjeg lista d.d. na bilo koji način zlorabe aukcijski sustav te od njih zahtijevati naknadu prouzročene štete.

Odvijanje aukcije
U sustav aukcije će biti prihvaćene  samo one ponude koje budu predane u navedenom roku. Večernji list d.o.o. zadržava pravo izmjene, produljenja i skraćenja vremena trajanja aukcije, kao i prekida aukcije ako nastanu tehničke i ostale teškoće u radu sustava aukcije.

Svaki na aukciji izložen artikl ima početnu cijenu, koja označava najnižu dopuštenu cijenu prve ponude uvećanu za aukcijski korak od 20 kn.


Jednom predanu ponudu sudionik ne može povući, niti umanjiti ponuđenu cijenu te se predajom ponude smatra da je sudionik zaključio ugovor o kupoprodaji izloženih artikala uz uvjete propisane ovim pravilima. Sudionik aukcije čija je ponuda na kraju aukcije najviša time je automatski sklopio ugovor o kupoprodaji izloženog artikla, obavezan je platiti krajnju cijenu, a navedeni ugovor moguće je raskinuti samo i isključivo na način predviđen zakonom.
Iako aukcijski sustav elektroničkom poštom dostavlja sudioniku izvješća i potvrde o aktivnostima u vezi s njegovim ponudama, moguće je da antispam softver ili tehničke poteškoće spriječe dospijeće nekih ili svih poruka. Sudionik je obavezan provjeravati status svojih ponuda i snosi moguće posljedice propuštanja te provjere.
Predaju li dva sudionika  ponude s istom cijenom, vodeći ponuđač će biti onaj sudionik koji je prvi predao ponudu.
Večernji list d.o.o. ne odgovara  za izgubljene ili nepotpune ponude prouzročene tehničkim poteškoćama s hardverom, softverom, mrežom ili nekom drugom komponentom aukcijskog sustava.

Plaćanje
Sudionik koji je kupio izloženi artikl može platiti kupovnu cijenu kreditnom karticom, prijenosom novca ili gotovinskom uplatom.

Predavanjem ponude sudionik se obvezuje da će po isteku aukcije na kojoj je njegova ponuda bila najbolja platiti artikl te ga tek potom preuzeti. Rok plaćanja na aukciji kupljenih artikala je sedam dana od završetka aukcije. U sve cijene i svote na aukciji uključen je PDV. U slučaju da kupac čija je ponuda bila najbolja kupljeni artikl ne plati u navedenom roku, prodavač ili osoba kojoj je ta prodavačeva tražbina ustupljena kupca će teretiti kako za iznos ponuđene cijene artikla tako i za sve ostale troškove koji nastanu zbog kupčeva nepoštovanja navedenog roka. Svi artikli se preuzimaju na prodajnom mjestu prodavača osim ako je drukčije navedeno u opisu artikla ili ako se prodavač i kupac drugačije ne dogovore.